Links

 

Erhvervsstyrelsen

Hjemmeside for virksomhedsregistrering, aktie- og anpartsselskaber, regnskabsregler, liberale erhverv m.m. Hjemmesiden fungerer også som portal for de forskellige selvbetjeningsservices under Økonomi- og Erhvervsministeriet.
 
  • CVR (det centrale virksomhedsregister, søg på registrerede virksomheder)
  • Virk (portal for virksomhedsrelevante oplysninger og services)
 

Skat

Hjemmeside for skatteforvaltningen med adgang til tast selv service, ejendomsvurdering, gældende skattelove, vejledninger, blanketter m.m. Følgende links giver direkte adgang til nogle af de hyppigst anvendte områder.
 
  • Tast selv (adgang for personer til personlig skattemappe med kopi af indberettede oplysninger, indtastning/ændring af selvangivelse, udskrift af årsopgørelse m.m.)
  • Ejendomsvurdering (adgang til den gældende og forrige ejendomsvurdering med specifikation af grundlag for beregning af ejendomsværdiskat)

 

Folketinget

Hjemmeside for folketinget med adgang til alle indlæg og behandlinger af love m.m. for indeværende samling.
 

Retsinformation

Adgang til alle love, bekendtgørelser og cirkulærer m.m.
 

Statstidende

Adgang til officielle registreringer, proklama, likvidation af selskaber, konkursboer, dødsboer m.m.
 

Københavns Fondsbørs

Adgang til aktuelle kurser, nyheder, historiske data m.m. for børsnoterede selskaber, obligationer m.m.
 

Nationalbanken

Adgang til aktuelle og historiske valutakurser og rentesatser, Danmarks pengepolitik m.m.
 

Vækstfonden

Finansieringsmuligheder for virksomheder under opstart og i vækst, herunder mulighed for vækstkaution.
 
Faglige organisationer for selvstændige erhvervsdrivende, A-kasse m.m.
 

 

Torvet 4
3400 Hillerød

Telefon: 44 54 54 54
E-mail: r-v@r-v.dk