Organisationen

 

Vi har valgt at drive vore virksomheder i et kontorfællesskab, der har til huse i smukke lokaler, centralt beliggende i Hillerød.
 
Indadtil fungerer vi som én virksomhed, der i fællesskab udvikler kvalitetssikring, økonomistyring, præsentationssystemer m.m., ligesom vi dagligt har den fornødne sparring i et team af erfarne og veluddannede revisorer.
 
Vi betjener kunder af forskellige størrelser, der spænder lige fra mindre enkeltmandsvirksomheder til aktie- og anpartsselskaber, interessentskaber og holding­­selskaber.
 
Med fokus på seriøs rådgivning, kvalitet og troværdighed bestræber vi os på, at vore ydelser skal være værdiskabende for vore kunder. Vi har således konstant fokus på efteruddannelse, IT, styrkelse af relationer, kvalitetssikring samt et rigtigt godt arbejdsklima for vore medarbejdere.
 
Vi ønsker at være virksomhedernes nære rådgivere, og råder over et betydeligt antal samarbejdspartnere, der kan hjælpe med at løse de opgaver, der måtte falde uden for egne kompetencer.
 
Revisorerne Værløse tilbyder følgende ydelser:
 
  • Lovpligtig revision
  • Frivillig revision
  • Regnskabsmæssig gennemgang (review)
  • Regnskabsmæssig assistance
  • Budgetassistance
  • Skattemæssig rådgivning
  • Generationsskifte/omstruktureringer
  • Bogføringsassistance
  • Erhvervsmæssig sparring

 

Torvet 4
3400 Hillerød

Telefon: 44 54 54 54
E-mail: r-v@r-v.dk